KEMBANG KERTAS

  • Kang Sa tro mung klecam-klecem nyawang baliho ing dheret-dheret aurute dalan malah ana ing dianggep papan trategi ,byuk…kabeh baliho ana ing kana, ing narek kawigaten kanggone kang Sa tro, aben baliho me ti ana janji ing kaya-kaya me ti i o nepati, ing kapindho, tanggep ini e bojone

TAHUN ANYAR

  • Luming ir wektu, gumanti tahun aka 2018 mapak tahun 2019, mbukak lembaran anyar ananging ora atege nglalekke pra rawa tahun ing wi kepungkur, minangka pangeling-eling lan dadi bahan evalua i, ing apik ditingkatke kayata ma alah eto kerja emonana uga awalike Kaya dene kadipaten

TUGU ONCE (PIPO ROKOK)

  • Sore kuwi wa ana omahe kang Sa tro katon regeng, ora amerga arep nduwe gawe ananging ketekan dayoh, dayoh ing ora liya kancane ing wi meh rong tahun ninggal kadipaten Ngukir Angen, mboro “Kang aku ki gawok, rong tahun tak tinggal, kadipaten kene kok moncer banget pembangunane, “gono mau