KEMBANG KERTAS

  • Kang Sa tro mung klecam-klecem nyawang baliho ing dheret-dheret aurute dalan malah ana ing dianggep papan trategi ,byuk…kabeh baliho ana ing kana, ing narek kawigaten kanggone kang Sa tro, aben baliho me ti ana janji ing kaya-kaya me ti i o nepati, ing kapindho, tanggep ini e bojone