PAVINGISASI DI DUSUN NGANCAR

  • Guna meningkatkan ke ejahteraan warga, Pemerintahan De a Ngancar telah melak anakan berbagai program pembangunan, khu u nya infra truktur de a diantaranya, pavingi a i&nb p; jalan du un, Talud Penahan Tanah hingga pembangunan umber daya manu ia dengan pemberdayaan warga di bidang ekonomi eperti