PILKADES GEMARANG

  • Perhelatan pe ta demokra i, pilihan kepala de a erentak e Kabupaten Ngawi udah dimulai, Gemarang adalah alah atu de a yang terma uk alah atu dari 178 de a yang melak anakan pilihan kepala de a erentak ter ebut Dan amapai akhir bulan Mei ini untuk tahapannya telah pada pengundian