TAHUN ANYAR

  • Luming ir wektu, gumanti tahun aka 2018 mapak tahun 2019, mbukak lembaran anyar ananging ora atege nglalekke pra rawa tahun ing wi kepungkur, minangka pangeling-eling lan dadi bahan evalua i, ing apik ditingkatke kayata ma alah eto kerja emonana uga awalike Kaya dene kadipaten