TAHUN ANYAR

Lumingsir wektu, gumanti tahun saka 2018 mapak tahun 2019, mbukak lembaran anyar ananging ora ateges nglalekke prasrawa tahun sing wis kepungkur, minangka pangeling-eling lan dadi bahan evaluasi, sing apik ditingkatke kayata masalah etos kerja semonana uga sawalike.

Kaya dene kadipaten Ngukir Angen, kudune tahun anyar iki,mbuang angen – angen sing ala.ndandani lan nata kahanan sing luwih apik tinimbang wingenane.

“Miturut panemu sampeyan,nek dievaluasi ing babagan kinerja pemerintahan awake dewe piye kang,” ujare mak Seneng, sinambi ngelungake kopi jatah sore.

“jujur,yen kanggoku tahun iki,kadipeten ngukir angen akeh prestasi ananging yo akeh gagale,” kandhane Satro karo lambene umek damoni wedamg kopine.Krungu jawabane, mak Seneng manggut-manggut ,ngerti lan ngraito arah tumujune kegagalan sing digunem bojone mau.
“infrastruktur yo kang,”
“yo mesti, nek ra kuwi apa maneh,”

Miturut kang Satro, mbuh merga apa tahun wingi akeh proyek pembangunan sing gagal, ono taman agro sing ngenteke dana milyaran, nganti enek jatah wektune yo rung dadi. Taman sing sakmana ambane lan ragade yo ra sethithik malah break kontrak,pemboronge ra mampu malah minggat, tugu sing dientha dadi ikon kadipaten dadine axoh saka pangangen,” kuwi dueunb garapan sing cilik-cilik.
“nek menurut pean,masalah sing substansi gagale proyek kuwi opo kang,”
“yen dipetani akeh sing dadi penyebabe,” omongane kanb Sastro karo miterangake , sing pisanan sistem sing kliru,sing kapindo kurang temene para pelaku,Ppk,konsultan perencana lan pengawas semana uga para pemboronge. Isih miturut critane kang Sastro munguh mapan ora trepe para paraga mau nduweni latar belakang kepentingan pribadi, ” aku wani ngomong blak-blakan,bakune kabeh mau mung golek petung bathen,” ujaring Sastro.
“kuwi genah kang,nek miturutmu kok iso ķaya ngono mau,mangka ng kene para paraga sing melu ngawasi sakliyani para konsultan ,”
“wo alaaah mbokne,mbokne…kabeh mau yen ditlesih padha wae mung beda cara lan lagak lagune,”

Kanggone kang Sastro,ora mung babagan proyek infrastruktur sing gedhe thok ,semana uga pebangunan infrastrutur sing cilik kang awujud Penunjukan Langsung (PL)akeh sing ora genah dadine, ora amerga sing garap ora mumpuni, jenenge wae penunjukan langsung, mula wis dadi wajibe sing oleh tunjukan kudu males budi marang sing nunjuk, kanthi ucapan matur suwun,minangka menehi tali asih ben mbesuke iso dipercaya lan dadi kanca sing tanggap lan padha ngertine.
“Mahanani kahanan kaya mangkana mau,wakile dewe piye yo kang ?! “
Krungu pitakone disihane kaya mangkono mau,Sastro Pemot mung ngguyu nggleges,wakil rakyat kuwi makili kabeh kang ana, mangkane kudu nduweni sifat sing ana,isa dadi Pandu Dewanata, isa dadi satriyo malah kerep banget dadi buta.
” Buta-buta galak yo kang,”
“Buta-buta clutak,” swarane kang Sastro binareng renyah guyune wong sak kloron….***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *