TUGU ONCE (PIPO ROKOK)

Sore kuwi swasana omahe kang Sastro katon regeng, ora amerga arep nduwe gawe ananging ketekan dayoh, dayoh sing ora liya kancane sing wis meh rong tahun ninggal kadipaten Ngukir Angen, mboro.

“Kang aku ki gawok, rong tahun tak tinggal, kadipaten kene kok moncer banget pembangunane, “gono mau ujare. Ngethuprus bangga banget, kutha kadipaten utamane dadi resik lan mening, pembangunan neng ngendi-ngendi. Malah sing nggawe mongkoke ati rikala nyupatani ana tugu sing iso muter dewe, “ tenan kang, sing luwih nggawe mongkoke ati rikala meruhi tugu “ ONCE “ sing iso muter,”

Krungu nggedabruse ancane mau ,isane mung mesem kecet. Batinne ngreneng, mosok tugu gading diwarah tugu once. Mung ana bejane kanca lawase mau ra ngerti, pie sejarah tugu sing diarani tugu Once (pipa rokok) mau ngadek lan ono minangka ikon kadipaten Ngukir Angen. “Tenan kang aku bangga banget, pemerintah daerah mbuktekake tresanane marang rakyate,” malah miiturut kancane Satro Pemut mau, jare pembangunan mau ono sambung rapete karo Kadipaten iki amerga Ngukir Angen salah sijine penghasil tembakau sing dipetungke.

“Kuwi dudu tugu pipa rokok dhi, kuwi mono tugu Gadhing,” ujare mak Seneng nyela, medhot persepsi Triman kncane bojone kuwi
“yo to kang? “semu ra percaya karo nyawang Sastro Pemut. Ngerti ekspresi ne kaya mau, Sastro Pemut mung nggleges. “wong ra ngerti kok kemeruh, “ batinne.Wusanane Satro Pemut, nyritaake sejarah Tugu gadhing sing diajab bisa dadi salah sijine ikon utawa lambang kebanggaan kadipaten Ngkir Angen, tugu sing dibangun kanthi ragad ra sithik mau nggawe gendrone akeh kalangan, ana sing duweni asumsi, yen kanthi dana sak mono gedhene kok mung dadi sak uprit, kaya –kaya mokal.ananging piye maneh, sebab pembangunan tugu mau ora mung cukup OPD ne sing ana kene PUPR ning uga nglibatke Dewanne lan dimangerteni Kanjenge.

“ Wektu isih dadi D E D, kudune wis dikawal semono uga wektu pembangunne,” ujare kang Sastro.
“ wo ngono,”
“ iyo, dadi aja ngnati mung nyalahke siji lan sijie, kabeh mau sistem, siji lan sijine kudu ana saling peduli ngeling ake” kandhane Sastro. Lan Sastro uga ngimbuhke pembangunan kuwi bakal dadi apik menawa ninggalke crita sing apik, ora mung dadine garapan ananging prosese penggaweanne, isih miturut Sastro yen kabeh apik bakal digawa dadi crita nganti pungkasane jaman
“ Dadi kuwi ra apik kang,”
“ sapa sing ngomong ra apik, Tugu kuwi apik, minangka tenger lan uga ngenteke ragad akeh, umpama dienggo mbangun omahmu, wis dadi magrong-magrong,” ujare kang Sastro
“ lha ora apike neng endi kang,”

“Ora apike mung siji, mental,” jawabe Sastro, kanthi lelandesan yen samubarange gawe bakal dadi apik yen didasari mental sing apik, tulus, ora melik nggendhong lali utamane ing babagan anggaran mau. “ ning pie maneh mentale bangsane dewe kuwi wis dibiasake mental colong jupuk,” imbuhe Sastro. Sing kepindho Satro uga ngomong yen wong-wong mau wis dha kikis rasa isine, luwih apik disubya –subya sugih bandha tinimbang sugih rasa welas lan duweni rasa isin. ‘ Kahanan jaman edan,” swarane Sastro, angkluh.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *