PELAKSANAAN DBHCHT TAHUN 2022 DPPTK NGAWI

  • Dina Perdagangan Perindu trian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi¬† reali a ikan Dana Bagi Ha il Cukai Ha il Tembakau (DBHCHT) 2022 dengan mengadakan pelatihan¬† keterampilan kerja untuk ma yarakat yang di elenggarakan di ruang pelatihan Tenaga Kerja DPPTK ( 10/10 ) Anggaran DBHCHT yang dikelola di