TUGU ONCE (PIPO ROKOK)

  • Sore kuwi wa ana omahe kang Sa tro katon regeng, ora amerga arep nduwe gawe ananging ketekan dayoh, dayoh ing ora liya kancane ing wi meh rong tahun ninggal kadipaten Ngukir Angen, mboro “Kang aku ki gawok, rong tahun tak tinggal, kadipaten kene kok moncer banget pembangunane, “gono mau